Vik IL

Badmington

Badmington

Prøv badminton du og! Badminton inne på bane er noko heilt anna enn speling i hagen!  God trening for heile kroppen! 

------------

Informasjon Badminton    -    haust 2015/vår 2016

 

Treningstider i Blixhalli hausten  2016:  Open for alle

Onsdag kl 20.00 – 22.00    1/3 hall

Søndag kl 19.00 – 21.00    heile hallen

 

Obligatorisk treningsavgift:  hausten  2015 og våren 2016

Kr 500,- for haust 2015 / alt kr 50,- pr. gong

Kr 500,- for våren 2016 / alt. Kr 50,- pr gong.

Utøvarar under 15 år betalar ikkje treningsavgift.

Betalast til: Vik IL – Trimgruppa kto:  3800.30.31052 

NB!!!!    Hugs å merk betalingen med:  Badminton og ditt navn

Viss arbeidsgjevar evt. skal betala treningsavgifta må den og merkast med namn

 

Treningsavgifta skal m.a. dekkja hall-leige og ballar mm..

Alle som deltek på treningane skal betala treningsavgift. 

Annan info:

For sal:   (skal betalast til Trimgruppa,  3800.30.31052, og merkast med kva som er kjøpt og navn.)

Trimgruppa har kjøpt inn ein del  utstyr  med gode rabattar som ein kan få kjøpa hjå Trimgruppa:

  • Forza Kevlar 7000 – racket                          kr 950,-
  • Forza N-Force 60 – racket                           kr 820,-
  • Forza Fusion power 600 - racket                 kr 300,-

 

Har og kjøpt inn litt “soft-grep”  og “super-grep”  til å fornya handtaket på racketen.

Kostar kr 35,- pr rull.

 

Ei oppgåve til alle er å marknadsføra denne flotte idretten og få nye, både unge og vaksne av begge kjønn,  til å møta opp til badminton i Blixhalli! Viktig at alle tek vel imot nye som vil prøva badminton!

Det er plass til mange, 6 baner er til for å fyllast!

 

Med helsing

Vik IL – Trimgruppa badminton

Odd Inge Gjeraker


 

 

 

 

Vik IL
6893 VIK I SOGN
www.vikil.no / post@vikil.no

Organisasjonsnummer: 980 275 159

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift